Családi Otthonteremtési Kedvezmény

A 2015. december 29.-ei Magyar Közlönyben kihirdetésre került az új CSOK rendelet. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb változásokat és az új támogatás igénybevételének feltételeit, valamint a 10 millió forintos támogatás mellé igényelhető maximum 10 millió forint összegű kamattámogatott kölcsön legfontosabb jellemzőit.

Milyen lakáscélok esetén igényelhető az új CSOK ?

Magyarország területén

a.  2008 július 1-jén vagy azt követően kiadott

1) építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez, vagy

2) − a kérelem benyújtásának időpontjában − használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, összkomfortos új lakás vásárlásához,

b. legfeljebb 350 000 Ft/m2 – a lakás nettó alapterülete alapján számított − vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához vagy

c. meglévő, használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez, ha

1) a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik, és

2) a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a családok otthonteremtési kedvezményére jogosult.

 Mennyi lehet a CSOK igénybevételével szerzett lakóingatlan maximális értéke?

Míg új lakás esetén nincsen értékhatár, addig használt lakás vásárlása esetén továbbra is marad – fenti b) pontban megjelölt maximális vételár mellett – a korábbi, régiónkét meghatározott vételár maximum:

Közép-Magyarország területi egysége esetén

 • Budapesten a 35 millió Ft-ot,
 • városokban a 28 millió Ft-ot,
 • egyéb településeken a 23 millió Ft-ot,

Dunántúl területi egysége esetén

 • megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot,
 • városokban a 23 millió Ft-ot,
 • egyéb településeken a 18 millió Ft-ot,

Alföld és Észak területi egysége esetén<

 • megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot,
 • városokban a 19 millió Ft-ot,
 • egyéb településeken a 16 millió Ft-ot.

Életkorra vonatkozó változások:

Vállalt gyermek után azok a házaspárok is igényelhetnek CSOK-ot, akik közül az egyik fél betöltötte a 40. életévét.Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén – az igénylőre vonatkozóan – továbbra sincs felső életkorhatár.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK ?

 • Magzat vagy ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően,
 • az igénylő eltartottja után, aki:
  • a 20. életévét még nem töltötte be,
  • a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

A CSOK összege 2016. január elsejétől:

CSOK igénylés feltételei

Hány gyermek után igényelhető a megelőlegező CSOK ?

Új lakás vásárlása vagy építése esetén legfeljebb 3 gyermek vállalható előre, egyéb lakáscélok esetén maximum 2 gyermek. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek esetében 4 év, 2 gyermek esetében 8 év, 3 gyermek esetében 10 év.

Megkaphatja-e az új CSOK-ot, aki korábban igénybe vett már vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást ?

A támogatás egy gyermek után egy alkalommal vehető igénybe, kivéve a 3 gyermek után új lakásszerzéshez igényelt CSOK-ot. Ebben az esetben a korábban kapott támogatás és a 10 milliós összeg különbözete vehető igénybe.

A CSOK igénylés újonnan meghatározott feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőt a CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.
 • Biztosítottnak minősül az igénylő, ha a CSOK kérelem
 1. benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és
 2. benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen 180 napig
  1. a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve
  2. kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.

Milyen speciális szabályok vonatkoznak a 3 vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra ?

1.Ha a támogatott személy korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vett igénybe,

 • a CSOK kérelem benyújtásakor 3 gyermeket nevel, vagy a fiatal
 • gyermektelen házaspár legalább 3 gyermek születését vállalja, vagy
 • egy meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább két gyermek születését vállalja, vagy
 • két meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább egy gyermek születését vállalja és

új lakást épít vagy új lakást vásárol

a már igénybe vett és a 10 millió forintos támogatás különbözetét igényelheti.

2.Az építeni vagy vásárolni kívánt új

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

3. E támogatást az is igényelheti, aki rendelkezik lakástulajdonnal. A lakóhely létesítésére vonatkozó kötelezettséget ezen összeg igénybevételével épített vagy vásárolt lakásban kell teljesíteni. A megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére kell felhasználni.

4. Az igénylő nem szerepelhet a negatív KHR listán vagy a KHR-ben nyilvántartott tartozását már legalább 1 éve teljesítette.

5. A jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. A 2 éves biztosítotti időszak számítása során a benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele. (A közfoglalkoztatási jogviszony e rendelet szerinti elismerhetőségének részletes szabályairól a Kormány külön rendeletet alkot.)

Biztosítottnak minősül az igénylő, ha a CSOK kérelem

a) benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és

b) benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen legalább 2 évig

 • ba) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve
 • bb) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.

6. Ha a támogatott személynek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a CSOK visszafizetendő összegét az igénybevétel napjától esedékes, szerinti kamat ötszörösével köteles visszafizetni.

Ki kaphatja meg a maximum 10 millió forint összegű kamattámogatott hitelt ?

A támogatott hitelt azok igényelhetik, akik igénybe veszik a 3 gyermek után járó 10 millió forintos CSOK-ot is, és legalább 60 m2 hasznos alapterületű új lakást vásárolnak vagy 90 m2 hasznos alapterületű lakóházat építenek.

Az állam a kölcsön futamidejének első 25 évében nyújt otthonteremtési kamattámogatást. A kamattámogatás mértéke a vonatkozó rendelet szerint meghatározott ügyleti kamat 3 %-kal csökkentett mértéke.  A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt 5 évente változhat. Összege maximum 10 millió forint lehet.

Február 3-án két új rendeletben, egy új lakásokról és egy használt lakásokról szólóban változtat a CSOK szabályain a kormány- jelentette be Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján.


Két új kormányrendelet jön február 3-án, ezekben benne lesz minden szabály, illetve a módosítások is. Egyik rendelet a használt lakáshoz jutás feltételeit, a másik az új lakáshoz jutás feltételeit rögzíti.

Az alábbi változásokra számíthatunk

 • A sajtótájékoztatón a miniszter megerősítette a 30 milliós összeghatár eltörlését.

 • A kormány valamiképp támogatná a nagyvárosokban a tetőtérbeépítéseket, valamint külterületeken új tanyák építését. Belterületi zártkertekben is lehet majd építkezni támogatással.

 • A megszűnő építési engedélyezés helyett pedig más garanciák lesznek. Az építésztársadalommal közösen akarják meghatározni azokat a garanciákat, amelyek biztosítják az építési szabályok betartását a megszűnő építési engedélyezés helyett.

 • Új és használt lakások esetében is eltörlik a tulajdoni korlátot, vagyis aki a támogatást igénybe szeretné venni, nem kell megválnia meglévő lakásától.

 • Azok a "bürokratikus szabályok" is megszüntethetők Lázár szerint, amelyek a korábban tulajdonolt ingatlan eladásából származó vételár felhasználását írják elő. Eddig úgy volt, hogy az elmúlt 5 évben értékesített ingatlan eladási árát "be kell forgatni", és csak a különbözetre igényelhető a CSOK.

 • A közfoglalkoztatottaknak arra lesz lehetőségük, hogy használt lakás vásárlásához, illetve lakásfelújításhoz kapják meg a CSOK-ot.

 • Egy kérdés megválaszolásakor pedig a sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy az eddigi tervek szerint csak a 3 gyerekesek kaphatnak támogatást lakásra úgy, ha van már lakástulajdonuk, a változtatás szerint viszont már az egy- és kétgyerekeseknél is eltűnik a korlátozás.

Az állami támogatás igénybevételéhez további részletes egyeztetésre van szükség, ezért minden kedves érdeklődőt várunk Kaposvári irodánkba a további részletek tisztázása érdekében.

Időpontegyeztetéshez kérem keresse Juhász Beáta kollégánkat a +36 70 9494 502 -es telefonszámon illetve a juhasz.bea@genius99.hu e-mailcímen.

Várjuk jelentkezését.